Roos Exoo theater in trainingen

Toen ik ooit begon zei ik: ik wil acteurs nuttig inzetten, niet alleen maar ‘voor de leuk’. Het meest duidelijk aanwijsbaar is dat binnen trainingen en conferenties: hier leert men door te zien en te doen. Er zijn verschillende vormen, geschikt voor kleine en grote gezelschappen. Hieronder meerdere voorbeelden, maar zeker hier geldt dat ik iedereen graag persoonlijk adviseer, afhankelijk van ieders situatie en vraag.

Roos Exoo theater in trainingen

Voor wie? Iedereen. Managementteams, salesrepresentatives, voorlichters, projectteams, afdelingen, facilitaire afdelingen, onderzoekers etc. 

Door wie? Professionele acteurs met jarenlange ervaring in organisaties en bedrijven. Zij zijn tevens doorgewinterde trainers met kennis van communicatie en processen.

De Methode  Zien en leren, energie, humor, interactie, herkenning, zelf meebepalen, uitwisseling, oefenen.

Resultaat  Bewustwording, zelfverzekerdheid, betere communicatie, doelgerichter denken en handelen, betere relaties met klanten en inkopers/adviseurs.

 

Aanbod

Regiemodel / theaterprogramma

Een onderwerp, thema of vraagstuk wordt aan de hand van interviews omgezet in een aantal zeer herkenbare en kloppende scènes.Dit houdt in dat er een scène getoond wordt zoals die in de praktijk zou kunnen plaatsvinden. De toeschouwers kunnen hierop reageren en andere oplossingen aandragen, waarna de scène wederom wordt gespeeld, maar dan gebruik makend van de aanwijzingen, zodat meteen gemeten kan worden of dit de juiste manier is. Er wordt o.a. gelet op lichaamstaal en -houding, taalgebruik, aandacht, vraagtechnieken, helderheid, aanpassen aan de toehoorder etc.

De scènes worden begeleid door een presentator die de intermediair is tussen publiek en spelers, en het publiek betrokken en actief houdt. Voordeel van deze vorm -ten opzichte van discussies of traditionele trainingen- is dat verschillen van mening in het spel worden getoond in plaats van  eindeloos bediscussieerd. De scène nodigt uit tot uitproberen en toont onmiddellijk het effect van anders handelen.

Het Regiemodel is een effectieve, humoristische en soms zelfs ontroerende werkvorm.

Een regiemodel kan kort in een kleine groep uitgevoerd worden met 1 à 2 scènes, maar het kan ook een volledig 2,5 uur durend theaterprogramma zijn waarin meerdere onderwerpen in scènes behandeld worden voor een grotere groep. Hierbij worden minimaal twee acteurs en een presentator ingezet.

Producties Roos Exoo Theater in Trainingen

Regiemodel met workshops

Een trainingsdag wordt geopend met een aantal herkenbare scènes (zie regiemodel), die weliswaar vermakelijk zijn, maar niet aflopen als gewenst. In overleg met de groep wordt de scène opnieuw gespeeld, steeds aan de hand van regieaanwijzingen uit de groep. Zo is het thema van de dag concreet geïntroduceerd, het ijs gebroken en de toon gezet. Vervolgens gaat de groep in subgroepen uiteen en oefent iedereen onder begeleiding van één van onze trainers/acteurs op gespreksvoering en communicatie.Bijvoorbeeld bij de introductie van een nieuw product, een nieuwe brochure of nieuws rondom een product, of ter algemene verdieping van communicatievaardigheden van uw mensen. De trainer/acteur zorgt voor dynamiek en resultaat.

Direct tot de kern / Spijkers met koppen

Binnen 1 thema wordt met 1 groep 1 dag(deel) gewerkt met 2 trainers/acteurs. Zij zetten razendsnel improviserend de thematiek in scènes neer, aan de hand waarvan zij een gesprek met het team opstarten. Hierin worden ervaringen uitgewisseld en geoefend door de groep zonder directe consequenties, waardoor nieuwe inzichten, ideeën en plannen ontstaan.

Deze vorm is een energieke bijeenkomst met een minimale voorbereidingstijd.

Producties Roos Exoo Theater in Trainingen

Spiegeltheater

Een bijzondere, originele, éénmalige voorstelling met diepgang. De presentator vraagt het publiek om anekdotes, stellingen en verhalen (binnen een thema). Deze worden ter plaatse voor- en uitgespeeld door de acteurs. Dit ontwikkelt zich tot hilarische, maar soms ook heel ontroerende scènes. De gespeelde scènes lokken vaak ook weer uit tot het vertellen van nieuwe verhalen. Ik zet voor het spiegeltheater acteurs in, die zeer ervaren zijn in werken binnen organisaties en bedrijven.

Spiegeltheater laat vrolijke en soms pijnlijke verhalen makkelijker delen. Daardoor is het uitermate geschikt voor de kick-off van een project, of om een thema of aankomende verandering bespreekbaar te maken. Het verbindt de aanwezigen en er ontstaat een nieuw uitgangspunt van waaruit gewerkt kan gaan worden. Ook kan Spiegeltheater gebruikt worden als samenvatting van de dag, ter ‘verluchtiging’. Deze methode wordt succesvol ingezet bij bijvoorbeeld een kick-off, visiedag, evaluatie of kennismakingsbijeenkomst. Spiegeltheater kan ook goed gecombineerd worden met een vervolgdiscussie in subgroepen, een vaardigheidstraining (feedback geven, omgaan met emoties, leiding geven) of bijvoorbeeld een workshop improvisatie (ter bevordering van de creativiteit).

Spiegeltheater is een intensief en interactief programma dat qua faciliteiten niet veel nodig heeft,
maar wel een grote impact heeft.

Duur: ca. 60 minuten per voorstelling, er zijn 3 voorstellingen per dag mogelijk. (met steeds minimaal een uur tussen de voorstellingen). Geschikt voor groepen van 20 tot 100 deelnemer

Producties Roos Exoo Theater in Trainingen

Werkconferentie

In samenspraak met onze gespreksleider/dagvoorzitter wordt er een programma uitgevoerd waarin sprekers, discussie en eventuele workshops worden gecombineerd met theatrale werkvormen, om uw te bespreken thema vorm te geven en duidelijk te maken.

Wij zorgen ervoor dat het een sluitend geheel is, en verzorgen het totale programma; de workshops, gespreksleiding en het theater.

Trainingsacteurs

Voor uw eigen trainingen heb ik doortimmerde, ervaren trainingsacteurs in mijn bestand die zich in korte tijd veel kennis eigen maken en zo geloofwaardig bijvoorbeeld een leidinggevende, collega of klant kunnen spelen.

Producties Roos Exoo Theater in Trainingen
Producties Roos Exoo Theater in Trainingen

Presentatietechnieken

Wie beter dan acteurs en professionele presentatoren kunnen je leren hoe je een boodschap helder en pakkend over kan dragen? Meestal is een training van een dag met een trainer/acteur al voldoende (maximaal acht mensen per trainer). Dit lukt door veel te oefenen en de persoonlijke adviezen.

Compleet Programma

Natuurlijk kunnen bovenstaande mogelijkheden ook gecombineerd worden tot een totaal programma.
Bijvoorbeeld als start het Regiemodel, waarna trainingen of workshops volgen waarin men zelf het geleerde toe kan passen. Als afsluiting van de dag wordt het Spiegeltheater ingezet om het geheel samen te vatten.
Of:
Onze dagvoorzitter leidt uw dag met een forumdiscussie of Lagerhuisdebat, eventueel geïllustreerd door scènes die het gesprek of de stellingen tot leven brengen. Hieruit kunnen subsessies of workshops voortkomen die weer aan het einde door Spiegeltheater of Muziektheater worden samengevat.

Producties Roos Exoo Theater in Trainingen
Theaterprogramma Roos Exoo

Theatersport

Theatersport is vooral door de Lama’s bekend geworden, maar het leuke is dat iedereen het kan! In deze improvisatietheaterworkshop worden games aangeleerd die de deelnemers daarna aan elkaar presenteren. Plezier en samenwerking staan hierbij centraal. De collega’s leren elkaar op een andere manier kennen en moeten op een andere manier samenwerken om een doel te bereiken.

Er kunnen actuele onderwerpen zoals samenwerken, elkaars idee accepteren en creatief denken geïmplementeerd worden, zodat die op speelse wijze al geoefend worden en ontstaan er grappen die ook na de workshop terug zullen komen.